JAUNUMI
IZSTĀDES PROGRAMMA ARHĪVS MĀKSLINIEKI
MĀKSLA 20.gs MĀKSLA
PROJEKTI GADA TIRGI PAR MUMS E-PASTS

EDVARDS GRŪBE
GLEZNAS

15.12.2005. - 21.01.2006.

Jaunajās – kopskaitā 13 lielformāta gleznās Edvards Grūbe apliecina savu interesi par būtiskāko glezniecībā, pamatojot paša postulēto nostādni: “Es vēlos mākslā darīt tikai un vienīgi to, ko tieši glezniecībā var”. Tematiskajā izvēlē mākslinieks ir saglabājis uzticību noteiktam motīvu lokam – tā ir mātes un bērna tēma, gaismu nesošie durvis, logi, klusās dabas ar neierastiem priekšmetiem – mūzikas instrumentiem vai to fragmentiem, māla traukiem vai to lauskām, maizi, sēnēm. Tomēr joprojām aktuāli ir ne tikai “ko” gleznot, bet arī “kā”. Jaunie darbi pauž pieaugošo Edvarda Grūbes virzību uz formu lakonismu un demonstrē viņa īpašo attieksmi pret gaismu un krāsu, kā emocionālā sprieguma un noskaņas nesēju – mākslinieks eksperimentē ar daudzveidīgām faktūrām, krāsu, piešķirot tai noteicošo lomu. Darbos jūtams ekspresīvs, spēcīgs otas atvēziens. Līdzās klusinātākā kolorītā ieturētām kompozīcijām uzliesmo spoži sarkanā, dzeltenā un baltā pretnostatījumi (“Durvis”, 2005, “Gaisma”, 2005), bet kā kompozīciju vienojoši un vienlaicīgi kontrastējoši elementi izmantoti caurspīdīgi krāsainas lakas lazējumi.
Retrospektīvajā izstādes daļā atlasīti raksturīgākie mākslinieka rokrakstu atspoguļojoši darbi, kas radīti laikā no 20. gadsimta 70. gadiem līdz 90. gadu beigām.

Edvards Grūbe latviešu mākslā ienāk 20. gadsimta 60. gados, apliecinot sevi kā spilgtu tonālās glezniecības meistaru. Mākslinieks ir kļuvis par latviešu gleznieciskās skolas vienu no ietekmīgākākajiem spēkiem. Viņa talants sintezē simboliskus tautas eksistencei noteicošus sižetus (maize, māte ar bērnu) ar izteiktu modernisma valodu. Edvarda Grūbes gleznas raksturo pamatīgums, formu vienkāršība un skaidrība.

Edvards Grūbe tēlotājas mākslas izstādēs piedalās kopš 1961. gada. Izstādījies Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Vācijā, Japānā, ASV un citās valstīs, kopējam izstāžu skaitam sasniedzot vairākus simtus, vairākkārt godalgots. Mākslinieka darbi atrodas kolekcijās Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Latvijas Mākslinieku savienības kolekcijā, Valsts Tretjakova galerijā Maskavā, Krievijas Kultūras ministrijas kolekcijā, Lietuvas Mākslas muzejā Viļņā, Ludviga Modernās Mākslas muzejā Ķelnē, Vācijā un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.

EDVARDS GRŪBE. KoncertsEDVARDS GRŪBE.