JAUNUMI
IZSTĀDES PROGRAMMA ARHĪVS MĀKSLINIEKI
MĀKSLA 20.gs MĀKSLA
PROJEKTI GADA TIRGI PAR MUMS E-PASTS

IMANTS LANCMANIS
Gleznu cikls "KALĒTI" (1996 - 2006)

22.05.2006. - 03.06.2006.

No 22. maija līdz 3. jūnijam Rīgas Galerijā bija skatāma Imanta Lancmaņa personālizstāde – gleznu cikls “Kalēti”. Tā ir pirmā mākslinieka personālizstāde kopš 1999. gada personālizstādes Rīgas Galerijā, kurā mākslas interesentiem bija iespēja redzēt divus agrāk tapušos šī cikla darbus. Cikls „Kalēti” ietver četras gleznas, kas tapušas laika posmā no 1996. līdz 2006. gadam.

Kalēti ir muiža Kurzemes dienvidrietumos, Liepājas rajonā, kur joprojām stāv klēts, kam pāri gājušas visas 20. gadsimta Latvijas likteņa pārvērtības. Kalētu klētij Imanta Lancmaņa darbos ir simboliska loma – kā fonam, nosacītai dekorācijai, kuras priekšā aizritējušas cilvēku dzīves. Ēka pakāpeniski brukusi, bet dzīve nav apstājusies. 1830., 1914., 1950. un 2005. gads – četri laikmeta nogriežņi, iedzīvināti četrās lielformāta gleznās, kas katra par sevi var tikt uztverta kā atsevišķs stāsts. Tās visas caurvij vienota tēma - liktenis. Dokumentēts laika posms no celtnes tapšanas brīža 1830. gadā, muižas īpašniekam fon Noldem liekot pamatakmeni (Kalētu klēts I. 2005–2006), līdz mūsdienām, māksliniekam portretējot sevi uz Kalētu klēts fona (Kalētu klēts IV. 2005–2006). Šodien tas ir vairs tikai nosaukums, jo no senās klēts sākotnējā izskata daudz vairs nav palicis, - klēts ir pazudusi zem bijušā kolhoza graudu kaltes. Ziemīgā, sastingusī ainava un mākslinieka vientuļais stāvs tajā vēsta par laika plūduma nenovēršami nestajām izmaiņām, sasaucoties ar citkārt Imanta Lancmaņa klusajās dabās skarto vanitas tēmu.

Autora klātesamība kā zemnieka, mākslinieka un kolhoznieka personāžam ir pamanāma arī pārējos cikla darbos. Par modeļiem grupas portretos izmantoti mākslinieka kolēģi – Rundāles pils darbinieki. Savukārt par cikla ieceri Imants Lancmanis saka paldies Kalētu iedzīvotājai Ernai Ziemelei.

Desmit gadu laikā tapušajā gleznu ciklā „Kalēti” Imants Lancmanis vienlaicīgi apliecina savu mīlestību pret glezniecību un interesi par vēsturi kā psiholoģisku parādību, tās procesiem un likteņa drāmām.

Divas agrāk tapušās cikla „Kalēti” gleznas – „Kalētu klēts II” un „Kalētu klēts III” starptautiska ekspertu grupa ir atlasījusi Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam, un par Aizkraukles bankas mākslas darbu iegādei piešķirtajiem līdzekļiem (kopā 1 miljons LVL) tās ir iegādātas topošajai muzeja kolekcijai. Imants Lancmanis šai kolekcijai ir nolēmis dāvināt arī abas jaunās, no 2005.-2006. gadam tapušās gleznas „Kalētu klēts I” un „Kalētu klēts IV”.

Sešdesmito gadu otrajā pusē Imants Lancmanis bija viens no nedaudzajiem, kas Latviju iepazīstināja ar fotoreālisma glezniecību. Tomēr mākslinieka gleznieciskās intereses tika atliktas malā, kad nāca piedāvājums strādāt Rundāles pilī, kurai nu ir veltīti jau vairāk kā četrdesmit mūža gadi. Līdztekus pils atjaunošanas un tās mākslas vērtību glābšanas darbam Imants Lancmanis ir arī daudz laika veltījis mākslas vēstures izpētei, – ir daudzu monogrāfisku pētījumu par Latvijas muižām un pilīm autors, regulāri piedalās starptautiskās konferencēs Eiropā.
Glezniecībā Imants Lancmanis atgriežas 80. gadu sākumā, par saviem atzīstot 17. gadsimta holandiešu tradīcijās balstītus glezniecības principus. Mākslinieka romantiski dramatiskais dzīves skatījums un adaptētie iepriekšējo gadsimtu glezniecības tehniskie paņēmieni raduši izpausmi „konceptuālajā romantismā”, kā autors ir apzīmējis savu māksliniecisko pārliecību. Savās gleznās – galvenokārt klusajās dabās un portretos, Imants Lancmanis apliecina ne tikai virtuozu glezniecisko meistarību, bet arī dziļu vēsturisku izpratni un augstas kultūras cilvēka skatījumu.

Imants Lancmanis dzimis 1941. gada 29. jūlijā Rīgā

Izglītība:
1951–1959 Jāņa Rozentāla mākslas vidusskola
1960–1966 Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļa

Kopš 1966 piedalās izstādēs
Kopš 1976 Rundāles pils muzeja direktors

Apbalvojumi un atzinības:
1981 ordenis „Goda Zīme”
1982 LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks
1987 Martīna Karla Ādolfa Beklera fonda medaļa „Mare Balticum”
Kopš 1992 Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis
1994 Latvijas Republikas Triju Zvaigžņu ordenis (IV šķira)
Kopš 1998 Mākslas zinātņu goda doktors

Personālizstādes:
2006 Rīgas Galerija, Rīga / Latvija
1999 Rīgas Galerija, Rīga / Latvija
Nozīmīgākās grupu izstādes (1989–2006):
1989 „Rudens 89”. Izstāžu zāle Latvija, Rīga / Latvija
1996 „Personīgais laiks”. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas māksla 1945–1996.
Mūsdienu mākslas galerija Zacheta, Varšava / Polija
Centrālā izstāžu zāle Manēža, Sanktpēterburga / Krievija *
1999 „Esības prieks”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga / Latvija *
2003 „Klusā daba”. Galerija XO, Rīga / Latvija
2004 „Klusā daba Latvijas 20. gadsimta mākslā”. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls, Rīga / Latvija

Darbi publiskajās kolekcijās:
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga / Latvija
AS „Aizkraukles Banka”, Rīga / Latvija
Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīga / Latvija
Latvijas Mākslinieku savienības muzejs, Rīga /
Latvija

* Katalogs
IMANTS LANCMANIS.Kalēti