JAUNUMI
IZSTĀDES PROGRAMMA ARHĪVS MĀKSLINIEKI
MĀKSLA 20.gs MĀKSLA
PROJEKTI GADA TIRGI PAR MUMS E-PASTS

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS PROJEKTS
GUNĀRS BIRKERTS "Latvijas nacionālās bibliotēkas projekts". Makets un video. SANDRA KRASTIŅA "Gaismas pili gaidot". Fotodokumentāls stāsts.

07.06.2006. - 01.07.2006.

TOPOŠĀS LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS ĒKAS PROJEKTS RĪGAS GALERIJĀ

RĪGAS GALERIJĀ līdz 1. jūlijam notiek arhitekta Gunāra Birkerta projektētās jaunās Nacionālās bibliotēkas ēkas maketa prezentācija un skatāms mākslinieces Sandras Krastiņas fotogrāfiju cikls „Gaismas pili gaidot”, kurā iemūžināta topošās Gaismas pils atrašanās vieta vairāku gadu garumā. Izstādes ietvaros tiks demonstrēta digitāla filma „Gaismas pils: telpiskā prezentācija” (autori „Studio Perspective”, mūzikas autors Raimonds Tiguls), Jāņa Garanča veidotā animācija par LNB projektu, kā arī LNB digitālā izstāde par Nacionālās bibliotēkas vēsturi un šodienu.

Gunārs Birkerts „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts”. Makets un video.

Plašākai publikai pirmo reizi būs iespēja apskatīt jaunās bibliotēkas interjera detaļas un telpu iekšskatus, lasītavas un sabiedriskās zonas, kā arī izzināt bibliotēkas arhitektūras iedvesmas avotus, kas atainoti sešu minūšu garajā digitālajā filmā „Gaismas pils: telpiskā prezentācija”. Vēl varēs apskatīt LNB jaunās ēkas maketu un speciāli veidotu LNB digitālo izstādi, kas sniegs ieskatu LNB vēsturē un šodienā, atsevišķā sadaļā būs iespēja plašāk iepazīt jaunās ēkas arhitektūras veidola tapšanu Gunāra Birkerta skicēs, zīmējumos, plānos.

Pasaules slavenais arhitekts Gunārs Birkerts projektējis jau četrpadsmit bibliotēkas, tāpēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā bijis daudz vieglāk mūsdienīgi un atbilstoši lasītāju vajadzībām iekļaut visas daudzās funkcijas, kas nacionālajai bibliotēkai šodien jāpilda: iespēja viegli piekļūt grāmatu krājumiem, liels lasītāju vietu skaits, informācija drukātā un elektroniskā formā. Nacionālajai bibliotēkai arī jāapkalpo visas Latvijas publiskās bibliotēkas un jāpilda informācijas vārtu vai starpnieka loma informācijas apmaiņā starptautiskajā, nacionālajā, reģionālajā, vietējā līmenī, tātad no Londonas līdz Vestienai.

1999.gadā tika pieņemta UNESCO rezolūcija LNB būvniecības atbalstam. UNESCO rezolūcija “aicina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt visu iespējamo atbalstu šī projekta īstenošanā”. Vēl šādu atbalstu ir saņēmusi tikai Aleksandrijas bibliotēka.

2000.gadā tika izveidota starptautiska ekspertu padome ar mērķi mobilizēt starptautiska mēroga intelektuālos, tehniskos un finanšu resursus LNB projekta īstenošanai. Padome konsultē, pārrauga LNB projektu un vairo starptautisko atbalstu. Projektu ir izvērtējuši UNESCO aicināti starptautiski eksperti - arhitekti, kas ir Eiropas mēroga autoritātes. LNB jaunās ēkas projekts ir saņēmis ļoti augstu ekspertu vērtējumu, tai skaitā arī par projekta atbilstību starptautiskajiem bibliotēku standartiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta mērķis ir padarīt informāciju pieejamu ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, sociālā stāvokļa, vecuma vai citiem kritērijiem. Projekta mērķis ir veicināt plaisas mazināšanos starp tiem, kuri jau šobrīd var piekļūt un izmantot visu darbam, studijām vai uzņēmējdarbībai nepieciešamo informāciju un tiem, kam šāda iespēja vēl ir liegta.

Sandra Krastiņa „Gaismas pili gaidot”. Fotodokumentāls stāsts

"”Gaismas pili gaidot” ir foto dokuments par telpu pilsētā, kur tiks celta Nacionālā bibliotēka. Divu gadu garumā pašā Rīgas centrā vēroju dzīvi, kas paralēli aktīvajai mēdiju informācijai veidoja savu ritmu un izcēla alternatīvus akcentus gaidītajām pārmaiņām. Mājas, kas pamazām tukšojas un sadrūp, augļu kociņi uzzied un nobirst asfalta segumā, aug sēnes, malka pagalmos cikliski apstiprina gadalaiku maiņu, pamestās lietas un iedzīvotāju stāsti aiz kadra ir manis uztvertais vēstījums par gaidīšanu" - tā Sandra Krastiņa, projekta „Gaismas pili gaidot” un fotogrāfiju autore.

Izstādē kopā apskatāmas 132 fotogrāfijas, kurās iemūžināta Gaismas pils celtniecības vieta laika posmā no 2004. gada janvāra līdz šim brīdim. Pēdējās fotogrāfijas tapušas pāris dienas pirms izstādes, kad jau sākušies Gaismas pils būvlaukuma sagatavošanas darbi. Fotogrāfijas grupētas atsevišķos ciklos: „Vientuļās lietas”, „Atradumi”, „Nami”, „Laiks pagājis”, „Kāpnes”... Gaismas pils atrašanās vietu un notikumus tajā paredzēts iemūžināt fotogrāfijās arī turpmāk.

Izstādi organizē valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, sadarbībā ar Rīgas Galeriju.

Izstādi atbalsta LR Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas domes Kultūras pārvalde.

GUNĀRS BIRKERTS. Latvijas nacionālās bibliotēkas projekts