JAUNUMI
IZSTĀDES PROGRAMMA ARHĪVS MĀKSLINIEKI
MĀKSLA 20.gs MĀKSLA
PROJEKTI GADA TIRGI PAR MUMS E-PASTS

LĪGA PURMALE
FLASHBACK / ATSKATS

17.05.2012. - 30.06.2012.


Autore strādājusi pie 11 daudzfigūru kompozīcijām no 2009. gada. Izstādē caur personīgām atmiņām māksliniece analizē Latvijas vēsturiskās kolīzijas un liktenīgus notikumus, kas izmainīja vēstures gaitu Latvijā.

Līgas Purmales izstāde ATSKATS /FLASHBACK aptver laika posmu no 20. gs sākuma - glezna ar pasta zīmogu un autores vecmāmiņas adresi, līdz 20. gs 1975. gadam, kad Līga Purmale parādījās uz latviešu glezniecības scēnas kā jauna glezniecības stila vēstnese.

Autori iedvesmoja fotogrāfijas no ģimenes albuma, pašas bērnības un jaunības fotogrāfijas un ģimenes bibliotēkas grāmatas ar mākslinieces bērnības zīmējumiem uz malām, kā arī atlasītas preses fotogrāfijas ar laikmetam raksturīgām iezīmēm.

Galerijas otrajā stāvā eksponētas gleznas, kurās autore atgriezusies pie sava 70-to gada vidū personīgi izveidotā mākslinieciskā stila ar foto un gaismas efektiem, atspulgu gleznošanu.

Jaunās daudzfigūru kompozīcijas precīzi raksturo gan kara beigu atmosfēru un cilvēkus, gan sociālistiskās dzīves reālijas un noskaņas un 1970. gada vidus „atkušņa” atmosfēru un cerības, gan 20.gs sākuma romantisko garu sniedzot blīvu vēstures portretējumu.

 

Līga Purmale (dz. 1948) latviešu mākslā spoži ienāca 20. gs. 70. gadu vidū. Mākslinieces dzīvesstils un radošā darbība uzspridzināja tālaika sabiedrībā ierastos kanonus. Viņas dzīve un māksla bija spilgts kontrkultūras paraugs. Līgu Purmali pamatoti var uzskatīt par vienu no fotoreālisma principu pamatlicējiem latviešu glezniecībā. Izstāde 1974. gadā skaidri noformulēja autores centienus glezniecībā pietuvoties tādai realitātes pakāpei, kas ir vairāk nekā precīza fotogrāfija.

Kopjot un attīstot fotoreālisma principus, Līga Purmale tagad ir nonākusi līdz individuālam izteiksmes stilam un radījusi savu ainavas koncepciju. Māksliniecei piemīt spēja transformēt realitāti, bagātinot to ar visdažādākajiem efektiem. Gleznieciski smalkie dabas ainavu un pilsētas skatu “portretējumi”, izsvērtās krāsu un gaismēnu kompozīcijas Līgu Purmali raksturo kā vienu no spēcīgākajiem savas paaudzes glezniecības meistariem.

2009. gadā Līga Purmale ar darbu City Tour I tika iekļauta Sovereign European Art Prize 2009-2010 nominantu īsajā sarakstā.

Autores darbs Saturday Night Movie 2009. gadā tika pārdots starptautiskā izsoļu nama Sotheby`s izsolē.

 

Darbi publiskās kolekcijas:

Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejs, Rīga/Latvija

Valsts Tretjakova galerija. Maskava/ Krievijas Federācija

Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, Rugers University / ASV


par izstādi: 

LTV ZIŅAS, A.Volmāra reportāža /20.05.2012  http://ltvzinas.lv/?n=video&id=7254

 

tv24  http://www.youtube.com/watch?v=poWBNicpEjQ


LA.LV Līgas Purmales personālizstāde "Atskats"/ video: Katrīna Krīgere/ 19.05.2012 

http://la.lv/index.php?option=com_avizevideo&tagId=8141&Itemid=197


LĪGA PURMALE. FLASHBACK 1. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 2. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 3. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 4. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 5. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 6. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 7. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 8. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 9. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 10. 2009-2012LĪGA PURMALE. FLASHBACK 11. 2009-2012