Drukāt
Izstāde: LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS PROJEKTS. GUNĀRS BIRKERTS "Latvijas nacionālās bibliotēkas projekts". Makets un video. SANDRA KRASTIŅA "Gaismas pili gaidot". Fotodokumentāls stāsts.
Nosaukums: GUNĀRS BIRKERTS. Latvijas nacionālās bibliotēkas projekts

http://www.rigasgalerija.com